பொன்மகள் வந்தாள் பட விமர்சனம்

ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகும் தமிழ்ப் படங்களில் பொன்மகள் வந்தாள் படத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு. ஒரு பெரிய நடிகை, ஒரு பெரிய நிறுவனம் பங்கேற்ற ஒரு தமிழ்ப்

Read more